ดูแลสุขภาพไปกับ

THONGTHAI

สุขภาพดี รายได้ดี คุณภาพชีวิตดี
ร่วมธุรกิจไปกับเรา บริษัท ธงไท เอ็น.จี.กรุ๊ป จำกัด

ประธานผู้ก่อตั้ง คุณจตุภัทร น้อยพรหม

กรรมการบริหาร
บริษัทธงไท เอ็น.จี.กรุ๊ป จำกัด

ประสบการณ์บริหาร งานวิศวกรรมไฟฟ้า,งานระบบ
จัดการจราจรและพื้นที่จอดรถ และประสบการณ์
ตรงในธุรกิจเครือข่ายมากกว่าสิปปี สร้างนักธุรกิจ
เครือข่ายมากกว่า 7,000 รหัส

จากประสบการณ์ของการเป็นนักธุรกิจ
จึงสร้างบริษัทขายตรงสายพันธุ์ใหม่ที่ทันสมัย ผสาน กับการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ ด้วยแผนไบนารี่ไฮบริดจ์ผลตอบแทนสูงบวกกับสินค้าคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม

มุ่งเน้นความสำเร็จแบบง่ายๆ ภายใต้แนวคิด "ธงไท ใครทำก็สำเร็จ"

JJ PRODUCT
REVIEW


JJ Binary Hybrid
1. ค่าแนะนำสมาชิกใหม่
2. ค่าบริหารทีมรวม
3. ค่าบริหารทีมสาขา
4. ส่วนแบ่งยอดขายรวมทั้งหมด
ระบบสมาชิกและตัวแทนจำหน่าย
ค่าบริหารการสร้างทีม
ส่วนแบ่งยอดขายรวม


THONGTHAI